Producten en diensten

Onze jarenlange ervaring als toeleverancier en uitvoerder van renovatieprojecten geeft ons de kennis om veel voorkomende problemen te ondervangen, waaronder:

 • overlast voor bewoners;
 • afwijkende details in vergelijking met nieuwbouwprojecten;
 • afwijkende maatvoering;
 • schade en diefstal;
 • schade aan het schilder- en stucwerk van de woning;
 • oplopende onderhoudskosten voor vastgoedbeheerders.

Dit doen we door:

 • prefab elementen te leveren, zodat er snel en zonder overlast gemonteerd kan worden;
 • zelf (digitaal) in te meten, waardoor het risico op fouten in de maatvoering voor de opdrachtgever weggenomen wordt;
 • zelf te monteren en te hangen, variërend van plinten tot een vensterbank;
 • te leveren in dagproducties en op montagevolgorde. Zo is er nooit te veel voorraad;
 • onderhoudsscenario’s te maken, waardoor vooraf voor verschillende alternatieve bouwmethodes de jaarlijkse onderhoudskosten in kaart gebracht worden;
 • geleverde kozijnen of elementen te inspecteren en te monitoren (let op: geen standaard dienst behorend bij de producten).