Monumentale renovatie

Monumentale renovatie vereist een speciale aanpak. Problemen waar bouwers veel tegen aanlopen zijn:

  • kleine ramen door breed kozijnhout;
  • zichtbare ventilatie;
  • stopverf detail;
  • het voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en huidig bouwbesluit;
  • het handhaven van bestaande detaillering.

Wij bieden de juiste oplossing door:

  • ventilatie in ons product te integreren, indien gewenst onzichtbaar van buitenaf;
  • aangepaste detaillering toe te passen, die lijkt op het stopverf detail;
  • flexibel te zijn in het aanpassen van detaillering.

Per project dient de SKH goedkeuring te verstrekken voor de aangepaste werkwijze